Uporabljamo cookies. Z uporabo te spletne strani se strinjate z njihovo uporabo.
OK

Pogoji Storitve (ToS) - Pnevmatike online @ giga-gume.si : Pnevmatike za osebna vozila, terence - 4x4 in lahka dostavna vozila po nizkih cenah.

Splošni pogoji poslovanja 05.04.2007

§ 1 Sklenitev pogodbe/Postopek naročanja

S pomočjo naših internetnih portalov imate možnost, da tam navedene artikle naročite preko spletnih formularjev ali po faksu oz. telefonu. Če nam posredujete podatke, zahtevane v postopku naročanja, ter naročilo odpošljete, nam s tem posredujete obvezujočo ponudbo; naročilo po telefonu, faksu in preko interneta sproži s pravnega vidika enako veljavo. Z oddajo naročila obvezujoče izjavljate, da se strinjate s temi splošnimi pogoji poslovanja in želite kupiti naročene artikle. Prejem vašega naročila bomo potrdili s pisnim potrdilom prejetja; to potrdilo ne predstavlja sprejema naročila. Pogodba začne veljati z vašo odobritvijo prejetih artiklov, vendar najkasneje po poteku 14-dnevnega roka vračila.

§ 2 Splošni dobavni in plačilni pogoji

Informacije o stroških pakiranja in pošiljanja glejte v Dobavnih in plačilnih pogojih na posameznem internetnem portalu. Pri dostavi v tujino si pridržujemo pravico po potrebi omejiti izbiro načinov plačevanja.

§ 3 Poduk o preklicu

Svojo pogodbeno izjavo lahko v roku dveh tednov brez navedbe razloga v pisni obliki (npr. faks, email) preklicete. Rok zacne teci v trenutku prejema artikla. Za spoštovanje preklicnega roka zadostuje pravocasno odposlana preklicna izjava ali blago. Preklic je treba nasloviti na:

email: giga_gume_si@delti.com

Naslov: Delticom OE SRL, Str. Anca Popa Nr. 3, 300299 Timisoara,

Prosimo vas, da nam v okviru vaše preklicne izjave prostovoljno navedete razlog za vracilo. Registrirali bomo tudi druge informacije, potrebne za hitro in ucinkovito obdelavo. Da vas razbremenimo neprijetnosti pri vracilu, dvignemo artikel na vašem domu in povrnemo znesek placila na vaš, pri nas zabeležen, bancni racun. Zato vam artiklov ni treba pošiljati na upravni sedež v Timisoara (navedba naslova je zakonsko predpisana).

§ 4 Zakonske posledice preklica

V primeru uspešnega preklica morata obe strani povrniti sprejete storitve in izrociti morebiti prejete koristi (npr. obresti). V kolikor nam prejete storitve ne morete povrniti v celoti oziroma jih lahko povrnete le delno ali v poslabšanem stanju, nam morate zagotoviti ustrezno nadomestilo vrednosti. Pri prepustitvi blaga to ne velja, ce je poslabšanje blaga dokazljivo povzroceno izkljucno z njegovim preizkušanjem – kot bi vam bilo na primer omogoceno v trgovini. Sicer pa se lahko dolžnosti nadomestila vrednosti izognete tako, da blaga kot lastnik ne izrocite v uporabo in opustite vsako dejavnost, ki bi lahko poslabšala njegovo vrednost.

K vam pridemo tako po blago, ki ga je možno poslati v paketu, kot tudi po tisto, pri katerem paketna pošiljka ni možna. Stroške vracila morate prevzeti, ce dostavljeno blago ustreza narocilu, in ce cena vrnjenega blaga ne presega zneska 40,- Evrov.

-Konec poduka o preklicu-

§ 5 Naša ponudba 14-dnevnega roka vračila

Želimo, da ste zadovoljni z vsemi našimi pošiljkami. Zato lahko vse pri nas kupljene artikle stornirate v roku 14 dni. Iz zakonsko določene možnosti vračila so po § 312b BGB izvzeti artikli, ki so izdelani po specifikaciji stranke. Sem med drugim spadajo vsa naročila kompletnih koles, ki jih individualno izdelujemo za vsakega posameznega kupca
Prevzem vrnjenih kompletnih koles je možen brez zakonskih obveznosti stranke Delticom OE S.R.L. in izključno ob pogodbeno dogovorjenem plačilu stroškov v pavšalni višini 120 EUR.

Naša vračilna ponudba ne vključuje stroške pošiljanja. To pomeni, da pri pogodbah s potrošniki, ki so preklicane po poteku zakonskega roka vračila (od 15. do 30. dne), zaračunamo pavšalne stroške pošiljanja.

Podjetniki načelno nosijo stroške pošiljanja. Dodatne informacije, predvsem o višini stroškov pošiljanja in o naši ponudbi 14-dnevnega vračilnega roka, glejte na posameznem internetnem portalu.

Prosimo, da uporabljate našo transportno embalažo. Artikle zaščitite pred poškodbami.

Pnevmatike je treba pripraviti za pošiljanje v čistem stanju ter po dve povezati v sveženj.

Predvsem pri kompletnih kolesih zaščitite sprednjo in zadnjo stran z zadostno količino kartona ter s paketnim trakom. Pri poškodbah povratne pošiljke zaradi nestrokovnega rokovanja ali pomanjkljive embalaže si pridržujemo pravico do zahteve po nadomestilu.

Transportna podjetja bodo prevzela le artikle z zadovoljivo embalažo.

§ 6 Pridržek lastništva

Pridržujemo si lastništvo nad vsemi z naše strani dobavljenimi artikli, dokler niso izpolnjene vse naše zahteve, naslovljene na vas ali na tistega, ki je artikel sprejel.

To velja tudi za v prihodnje nastale zahteve. Za uveljavljanje našega pridržka lastništva smo upravičeni zahtevati takojšnjo izročitev artiklov z izključitvijo vsake pridržne pravice, razen, če gre za pravnomočno ugotovljene ali neizpodbitne nasprotne zahtevke.

§ 7 Odgovornost za napake na naših internetnih portalih

Posamezne internetne strani ponujamo v obliki, ki smo jo ocenili kot dobro.

Ne jamčimo, da internetni portali ustrezajo vašim potrebam, niti, da ob vsakem času brez prekinitev, časovno ustrezno, varno in brez napak stojijo na razplago. Uporaba internetnih portalov se izvaja na lastno odgovornost; predvsem pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z rezultati, ki se lahko dosežejo z uporabo internetnih portalov, niti za pravilnost v okviru internetnih portalov prejetih informacij.

§ 8 Varstvo intelektualne lastnine

Besedila, slike, zvoki, grafike, animacije in videoposnetki ter njihova ureditev na naših spletnih straneh podlegajo zaščiti po zakonu o avtorskih pravicah in drugih zaščitnih zakonih. Vsebine teh spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razširjati, spreminjati ali omogočiti tretjim osebam dostop do njih. Nekatere izmed naših spletnih strani razen tega vsebujejo slike, ki podlegajo avtorski pravici tretje osebe. V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke na naših spletnih straneh pravno zašcitene. Preko naših spletnih strani ni dodeljena nikakršna licenca za uporabo intelektualne lastnine, ki je naša ali last tretje osebe.

§ 9 Obveznost informiranja

Pri registraciji morate navesti podatke o naslovu in osebne podatke; te v postopku naročanja zahtevane navedbe bomo za vas shranili. Seveda lahko podatke ob naročilu ali kasneje spremenite pod "Meine Bestellungen" (moja naročila) ali pod „Kontakt“ (odvisno od internetnega portala). Po registraciji prejmete geslo in poimenovanje za vaš račun. Zagotoviti morate, da nobena tretja oseba ne pridobi dostopa do vašega gesla in racuna. Podjetje Delticom ste obvezni nemudoma obvestiti o vsaki zlorabi vašega gesla ali računa. Obe strani lahko ob vsakem času račun odpovesta brez navedbe razloga. V tem primeru bo podjetje Delticom vaš račun in vse shranjene podatke zamrznilo ali izbrisalo.

§ 10 Izbira prava

Velja izključno pravo Rumunije. Uporaba enotnega kupnega prava ZN (Sporazum o pogodbah o mednarodni prodaji artiklov z dne 11.04.1980) je izključena.

EU je vzpostavila poseben internetni portal za pomoč nezadovoljnim kupcem. V primeru pritožb vezanih na blago ali storitve, ki ste jih preko spleta kupili od nas, lahko prek povezave http://ec.europa.eu/consumers/odr dostopate do nevtralnega organa za izvensodno reševanje sporov. Prosimo, upoštevajte, da za nekatere branže še ne obstajajo organi za reševanje sporov v naslednjih državah (stanje 19. 2. 2016): v Nemčiji, Hrvaški, Litvi, Luksemburgu, Malti, Poljski, Romuniji, Sloveniji, Španiji. Zato kot uporabnik v navedenih državah morda ne morete uporabljati tega portala za reševanje sporov z nami.

Naš naslov:

Delticom OE SRL
STR ANCA POPA, NR.3, Ap.P
300318 Timisoara
Romunija
Telefon: 01 600 93 90 (od ponedeljka do petka, od 10:00 - 18:00)Registrirana pisarna: Timisoara, Timis, Romania
Registrska številka: J35/1428/2004
Davčna številka: SI87288737

Ime banke: Deutsche Bank München,IBAN: DE54700700240396225500,BIC: DEUTDEDBMUC